DA och COVID-19

Sedan våren-20 har vi löpande gjort förändringar i verksamheten med anledning av COVID-19 och vi kommer så klart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dansakademiens åtgärder gällande COVID-19.

Sedan våren-20 har vi löpande gjort förändringar i verksamheten med anledning av COVID-19 och vi kommer så klart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Så långt det är möjligt ska endast dansare vistas på dansskolan. Föräldrar får gärna hämta och lämna utanför för att undvika trängsel i väntrum. Så klart kan man behöva vara med vid kursstarten och med yngre barn. Hjälps vi åt kan vi lämna plats åt dom som verkligen behöver finnas till hands för sina barn av olika anledningar.

För att undvika att det blir trångt i väntrummen och omklädningsrummen rekommenderar vi att man kommer ombytt strax före lektionen startar och lämnar dansskolan strax efter lektionens slut.

Vi fortsätter uppmana alla med förkylningssymtom att stanna hemma och inte besöka dansskolan.

Vi uppmanar eleverna att vara noga med handhygien genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit som finns på toaletterna och i danssalarna.

96,2% av Dansakademiens deltagare är barn och ungdomar som går under restriktionerna för ”anordnare av fritidsverksamhet för barn och unga”.

För kurser med deltagare enbart över 20 år använder sig Dansakademien av begränsningar av antal enligt 10 kvm per person.

Vid kurser med enstaka överåriga görs undantag då en danskurs är att betrakta som ett sammansatt lag där inga deltagare tillkommer under terminen. Generellt är även dessa kursers maxantal reducerat.

Dansakademien har sedan tidigare allmänt anpassat antalet deltagare per kurs till ett lägre maxantal än normalt även på kurser med enbart barn och ungdomar.

För mer information läs vår riskanalys nedan.

Välkommen till DA!

Upptäck våra kurser